• Slide Background Image
    EAS VIETNAM
    INTERNATIONAL UNIVERSITY OUTREACH (IUO)
    The values that cannot be bought with money and no one can bring it to you,
    except EAS Vietnam can create your next future values!

EAS VIỆT NAM

28+ NĂM TRUYỀN THỐNG

Vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật! (Việt Anh, 1997)

benerfit

TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU

CÁC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO

CHIA SẺ CỦA SINH VIÊN IUO

img-sv

Tôi vẫn luôn kiếm tìm nơi mà tôi được là chính mình: Sáng tạo – Kết nối – Đam mê – Đẳng cấp – Cộng đồng tạo nên sự khác biệt. Và EAS Việt Nam đã mang lại cho tôi những giá trị đó. Cảm ơn EAS Việt Nam đã cho tôi cơ hội được tiếp cận với kiến thức Quản trị Nhân sự theo chuẩn Nhân lực EAS IHHRM G23.0 đẳng cấp toàn cầu. Đây sẽ là nền tảng tư duy quyết định cho việc phát triển sự nghiệp của tôi sau này.

Phạm Thị Phương IUOK4 – ĐH Luật, Hà Nội

Lựa chọn “Kinh doanh Quốc tế G23.0” là lựa chọn cho một sự thay đổi toàn diện. Tôi nhận ra những khía cạnh khác của bản thân mình và có những ánh nhìn đúng đắn, khách quan hơn về kinh tế - xã hội toàn cầu. EAS Việt Nam mang đến một môi trường rèn luyện theo tiêu chuẩn toàn cầu, giúp tôi phát triển mạnh mẽ trong sự kỷ luật và áp lực.

Trần Thu Trang IUOK5 – ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội

img-sv
img-sv

Lựa chọn EAS Vietnam là bước ngoặc đối với tôi. EAS Vietnam giúp tôi mở rộng tư duy, tầm nhìn và hoạch định chiến lược cho bản thân và sự nghiệp của mình. “Quản trị Marketing Quốc tế G23.0” đã thay đổi hoàn toàn tư duy của tôi về Marketing, mang đến cho tôi những kiến thức Quản trị Marketing theo tiêu chuẩn G23.0 toàn cầu, giúp tôi có những bước đi vững chắc hơn trên con đường sự nghiệp của mình.

Trần Thị Nguyệt IUOK1 - Trường THPT Tĩnh Gia 2

EAS VIỆT NAM

28+ NĂM TRUYỀN THỐNG

Vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật! (Việt Anh, 1997)

benerfit

TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU

CÁC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO

CHIA SẺ CỦA SINH VIÊN IUO

img-sv

Tôi vẫn luôn kiếm tìm nơi mà tôi được là chính mình: Sáng tạo – Kết nối – Đam mê – Đẳng cấp – Cộng đồng tạo nên sự khác biệt. Và EAS Việt Nam đã mang lại cho tôi những giá trị đó. Cảm ơn EAS Việt Nam đã cho tôi cơ hội được tiếp cận với kiến thức Quản trị Nhân sự theo chuẩn Nhân lực EAS IHHRM G23.0 đẳng cấp toàn cầu. Đây sẽ là nền tảng tư duy quyết định cho việc phát triển sự nghiệp của tôi sau này.

Phạm Thị Phương IUOK4 – ĐH Luật, Hà Nội

img-sv

Lựa chọn “Kinh doanh Quốc tế G23.0” là lựa chọn cho một sự thay đổi toàn diện. Tôi nhận ra những khía cạnh khác của bản thân mình và có những ánh nhìn đúng đắn, khách quan hơn về kinh tế - xã hội toàn cầu. EAS Việt Nam mang đến một môi trường rèn luyện theo tiêu chuẩn toàn cầu, giúp tôi phát triển mạnh mẽ trong sự kỷ luật và áp lực.

Trần Thu Trang IUOK5 – ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội

img-sv

Lựa chọn EAS Vietnam là bước ngoặc đối với tôi. EAS Vietnam giúp tôi mở rộng tư duy, tầm nhìn và hoạch định chiến lược cho bản thân và sự nghiệp của mình. “Quản trị Marketing Quốc tế G23.0” đã thay đổi hoàn toàn tư duy của tôi về Marketing, mang đến cho tôi những kiến thức Quản trị Marketing theo tiêu chuẩn G23.0 toàn cầu, giúp tôi có những bước đi vững chắc hơn trên con đường sự nghiệp của mình.

Trần Thị Nguyệt IUOK1 - Trường THPT Tĩnh Gia 2

Các Quốc Gia Có Công Dân Nhận Học Bổng EAS Việt Nam